Nasi zwierzęcy ambasadorzy Projekty Partnerzy Roczna kwota
Manul Manul quer Lampart amurski jest jednym z najbardziej zagrożonych gatunków na świecie. Dzięki Państwa wsparciu możliwe będzie zakupienie naszyjnika z nadajnikiem GPS, który umożliwi zebranie jak największej ilości danych na temat życia tych zwierząt. A to z kolei pozwoli poszerzyć wiedzę na temat ochrony tego gatunku.

 

Leopard hoch Zoologiczne Towarzystwo na rzecz Ochrony Gatunków i Populacji (ZGAP) Zoologische Gesellschaft für Arten- und Populationsschutz 260,- €
Świnia  Schwein quer Roczne wyżywienie dla najbardziej zagrożonego gatunku świń – świni brodawkowatej w jedynej stacji hodowli tego gatunku w Cikananga / Java. Schwein hoch Zoologiczne Towarzystwo na rzecz Ochrony Gatunków i Populacji (ZGAP) Zoologische Gesellschaft für Arten- und Populationsschutz  260,- €
Wydra  Fischotter quer
Renaturyzacja
dolnej Haweli, jednego z ważniejszych, w Europie środkowej, terenu podmokłego. Zabieg ten pozwoli na stworzenie raju dla zwierząt, w którym schronienie znajdzie więcej niż 1000 gatunków.
 Nabu hoch  NABU Niemiecki Związek Ochrony Przyrody 160,- € 
Bocian biały  Storch quer Renowacja gniazda bociana białego, Sfinansowanie tego projektu pozwoli na renowacje bocianiego gniazda w Rezerwacje Biosfery bądź budowę nowych gniazd, dzięki czemu bociany będą miały szansę na dalsze zamieszkiwanie w rejonie górnych Łużyc.


 Bio OL hoch Rezerwat Biosferyczny Górnołużyckich Puszczy i Stawów  60,- €
Małpa rezus  Rhesusaffe quer Langury białogłowe należą do najbardziej zagrożonych gatunków małp. Żyją na małej wietnamskiej wyspie. Środki zebrane z tego projektu pozwolą na sfinansowanie wynagrodzenia „strażnika", którego zadaniem jest walka z kłusownictwem.

 Goldkopflangure hoch Zoologiczne Towarzystwo na rzecz Ochrony Gatunków i Populacji (ZGAP) Zoologische Gesellschaft für Arten- und Populationsschutz 60,- € 
Dudek  Wiedehopf quer Budowa i zawieszanie budek lęgowych dla dudka .Dudek jest rzadkim ptakiem w naszym regionie. Zakładając budki lęgowe, mamy nadzieję zwiększyć jego liczebność w Łużycach. Nistkasten hoch Naturschutz-Tierpark Görlitz-Zgorzelec
Nasze Zoo
30,- € 
Puchacz  Uhu quer Budowa i zawieszanie budek lęgowych dla rodzimych puchaczy. Rodzime puchacze również cierpią ze względu na spadek liczebności naturalnych miejsc gniazdowych. Oferowanie budek lęgowych jest alternatywą dla rozwoju populacji.
 Nistkasten-Eule hoch Naturschutz-Tierpark Görlitz-Zgorzelec Nasze Zoo 30,- € 
Dzika pszczoła  Wildbiene quer Budowa i zawieszanie budek dla dzikich pszczół, umożliwi to rozmnażanie i wychowywanie potomstwa. Naturalne miejsca gniazdowe dla dzikich pszczół są coraz większą rzadkością.


 Wildbiene hoch Naturschutz-Tierpark Görlitz-Zgorzelec Nasze Zoo 30,- € 
Kumak dalekowschodni  Rotbauchunke quer
Budowa 1 m płotu ochronnego dla płazów
, aby rodzime ropuchy traszki, żaby i spółka dotarły żywe do stawu w okresie składania jaj.


 Biosphaere hoch Rezerwat Biosferyczny Górnołużyckich Puszczy i Stawów  15,- €
Królik domowy  Kaninchen quer Foto-pułapka dla zajęczaka Bunolagus monticularis co umożliwi posiadanie większej wiedzy na temat tego zagrożonego gatunku zwierząt z Afryki płd. Zwierzęta te są tępione przez tamtejszych farmerów.


 Kaninchen hoch Zoologiczne Towarzystwo na rzecz Ochrony Gatunków i Populacji (ZGAP) Zoologische Gesellschaft für Arten- und Populationsschutz  15,- €

Pogodynka

 

Aktualności

Dobierze się owcom do wełny!
22 kwietnia o godz. 14:30 - strzyżenie owiec w Naszym Zoo Goerlitz Zgorzelec! Więcej…

W skrócie

Naturschutz-Tierpark Görlitz e. V.
Zittauer Str. 43  |  02826 GörlitzAktualne godziny otwarcia

od poniedziałku do niedzieli
od 9.00 do 18.00
Bilety wstępu

  • Dorośli: 5,90 €
  • Dzieci (3 - 16 lat): 3,90 €
  • Ceny

 

Folgt uns auf Facebook