Cenny wkład ogrodów zoologicznych na rzecz edukacji

Ogólne 07. Juni 2019

Cenny wkład ogrodów zoologicznych na rzecz edukacji

W ubiegłym roku ponad 1,2 miliona osób skorzystało z około 170.000 przygotowanych przez członków stowarzyszenia (obecnie do stowarzyszenia należy 71 niemieckojęzycznych ogrodów zoologicznych w Niemczech, Austrii, Szwajcarii i Hiszpanii) specjalnych ofert edukacyjnych. Do ofert tych zalicza się spacery z przewodnikiem, wykłady oraz nieformalne programy edukacyjne, takie jak wystawy na terenie zoo, a także szkolenia dla nauczycieli i uczniów.
 

Nowoczesne ogrody zoologiczne, jak Naturschutz-Tierpark Nasze Zoo Görlitz- Zgorzelec, spełniają swoją statutową misję edukacyjną w sposób wzorowy. „Badania dowodzą, iż ogrody zoologiczne są jednym z najważniejszych, pozaszkolnych miejsc edukacji pryzrodniczej”- Isa Plath, pedagog w görlitzkim zoo. „Szczególnie w czasach wciąż rosnącego oddalania się od natury wszystkich warstw społeczeństwa, unikalna kombinacja emocjonalnych doświadczeń wynikających z kontaktu  ze zwierzętami, w połączeniu z materiałami edukacyjnymi jest nieoceniona. Tylko w taki sposób możemy zachęcić społeczeństwo do tematów takich jak ochrona różnorodności biologicznej oraz zrównoważony styl życia”.

Zdjęcie: Prezentacja kangurów w Nasze Zoo Görlitz-Zgorzelec,
www.zoo-goerlitz.de