Zagrożenie zaczyna się przed naszymi drzwiami

Zwierzęta 17. September 2020

Zagrożenie zaczyna się przed naszymi drzwiami

Nieco inna ochrona gatunków: członkowie Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych, do którego od wielu lat należy także Nasze-Zoo Görlitz-Zgorzelec, w przyszłości połączą swoje siły, aby chronić przed wyginięciem rodzime bydło, kozy i świnie.

Jeśli chodzi o ochronę gatunków, wiele osób w pierwszej kolejności myśli o dzikich zwierzętach, przy czym  64% wszystkich ras zwierząt hodowlanych zagrożonych jest wyginięciem- mówi dr Sven Hammer, dyrektor zoo w Görlitz. – „Kto, jeśli nie my ogrody zoologiczne z naszym cennym zasobem wiedzy oraz zwierząt jest predystynowany do powstrzymania wymierania tej różnorodności biologicznej?”

Dlaczego w ogóle ważne jest zachowanie czarno-białego bydła nizinnego, turyńskiej kozy leśnej czy świni siodłatej? „Stare gatunki zwierząt gospodarskich są skromne, wytrzymałe oraz posiadają silniejszy system immunologiczny niż nowoczesne, wysokowydajne rasy hodowlane. Dlatego są w stanie zająć kluczową pozycję w ekstensywnej hodowli łąkowej, czyli zrównoważonej i ochronnej formie gospodarki”- dr S.Hammer.

 „ Co do konieczności zmiany obecnych metod produkcji w rolnictwie, zgodni są prawie wszyscy eksperci. Kontrowersyjny jest sposób oraz intensywność w jaki to przebiega. Wykorzystanie starych ras na części obszarów, poprzez ekstensywne zagospodarowanie może przyczynić się do zachowania różnorodności biologicznej oraz wydajności ekosystemów”- mówi prof. Dr hab. Dr Kai Frölich, dyrektor największego w Europie centrum starych ras zwierząt domowych i hodowlanych- Zoo Arka Warder, dodaje: „Stare rasy są przystosowane do określonych miejsc, a tym samym są także kulturowym oraz historycznym dziedzictwem poszczególnych regionów. Konsekwentne trzymanie tych wytrzymałych zwierząt na ekstensywnie użytkowanych pastwiskach ma sens, gdyż potrafią przeżyć żywiąc się  pokarmem niskoenergetycznym, co z kolei pozytywnie wpływa na  zrównoważone utrzymanie krajobrazów kulturowych. Ostatecznie stare rasy są również odpowiedzią na przyszłe wyzwania: dzięki większej zmienności genetycznej mogą lepiej reagować na zmiany klimatyczne oraz produkcji”.

Görlitzkie Zoo od wielu lat angażuje się w ochronę zagrożonych wyginięciem ras zwierząt gospodarskich. Aktualnie potomkowie dwóch zagrożonych wyginięciem ras zwierząt gospodarskich szaleje na terenie górnołużyckiej zagrody wiejskiej: 10 prosiaczków świni siodłatej Molly oraz dwutygodniowa cieliczka krowy czerwonej - Ida.


Foto: F. Thiel, Krowa czerwona - Gretel z cieliczką Idą.