Dudek

ptaki

Dudek (Upupa epops)

Śmierdzieć jak dudek

...ten zwrot używany jest w języku niemieckim do dziś. W naszym kręgu kulturowym, ze względu na dziwny zapach jaki wydaje dudek, w miejscach w których gniazduje uznawany jest za nieczysty gatunek. Jednak ptaki te także pielęgnują swoje gniazda i usuwają z nich kał. Nieprzyjemna woń pochodzi od brzydko pachnącej wydzieliny gruczołu kuprowego. Podczas okresu lęgowego jest on szczególnie mocno rozwinięty u młodych oraz samicy. Wydzielina tego gruczołu ma za zadanie odstraszanie wroga.

hier gibts noch mehr Infos


kategoria: ptaki

wielkość: dziób-ogon bis 28 cm; rozpiętość skrzydeł bis 46 cm

długość lęgu: 15-17 dni

długość życia: do 11 lat

zdolność płciowa: w wieku 1 roku

reprodukcja: 4-10 jaj

pożywienie: owady, płazy, gady, jagody

środowisko życia: otwartte tereny, parki, jasne lasy

zagrożenia: nie zagrożony

Zasięg występowania