Uszak siwy

Vögel

Uszak siwy (Crossoptilon auritum)

Symbol męstwa

Podczas okresu godowego samce uszaka siwego są bardzo agresywne. Z impetem potrafią bronić swoje pisklęta, nawet przed dużym wrogiem. Stąd w Chinach były one symbolem męstwa oraz nieujarzmionej odwagi. Generałowie z dynastii Han oraz Qing otrzymywali od cesarzy hełmy ozdobione długimi piórami z ogona uszaka siwego. Miało to inspirować ich do męstwa, jakie przypisywano uszakom.

hier gibts noch mehr Infos


Kategorie: Vögel

Größe: rozpiętość skrzydeł 30 cm, dziób-ogon 96 cm

Brutdauer: 26 - 28 dni

Lebensalter: do 30 lat

Geschlechtsreife: 2 - 3 lata

Reproduktion: 8-14 jaj

Nahrung: jagody, nasiona, pąki, trawy, liście, korzenie, bezkręgowce

Lebensraum: górskie lasy oraz łąki do 3.500 m n.p.m.

Gefährdung: niezagrożony

Verbreitungsgebiet: