Sęp płowy

Birds

Sęp płowy (Gyps fulvus)

Straż zdrowotna na patrolu

Sępy płowe poruszają się lotem szybowcowym. W ten sposób, bez większego wysiłku, potrafią szybować godzinami rozglądając się za padliną. Znajdując martwe zwierzę, sęp wyrywa w brzuchu ofiary dziurę,przez którą wkłada głowę oraz szyję i wyżera wnętrzności. Głowa i szyja sępów są dość skromnie upierzone, dzięki temu mogą łatwo usunąć z nich resztki krwi oraz mięsa. Po „interwencji” sępa z padliny pozostają jedynie sierść i kości, poprzez co sępy, jako starżnicy hi- gieny, zapobiegają rozprzestrzenianiu się chorób.

 

 


Category: Birds

Size: dziób-ogon 97 do 104cm; rozpiętość skrzydeł 250cm

Breeding duration: 48-54 dni

Age: do 37 lat

Sexually mature: 4-5 lat

Reproduction: 1 jajo

food: padlina

habitat: otwarte, przede wszystkim górskie tereny

Danger: w Niemczech wyginął, na całym terenie występowania niezagrożony

Breeding program: Istnieje Europejski Program Ochrony Gatunków na rzecz sepów (ESB) w którym Nasze Zoo bierze udział

distribution area