Czapla siwa

Birds

Czapla siwa (Ardea cinera)

Mieszkańcy "na gapę" w Naszym Zoo

Zwabiane bogatą ofertą pokarmową, w Naszym Zoo z roku na rok lęguje coraz więcej czapli siwych. W roku 2004 było ich już już 34 pary, a razem z młodymi około 200 ptaków. Ptaki te są bardzo kapryśne, często podkradają pokarm bocianom, żurawiom albo wydrom. Nasze zwierzęta musiałyby głodować, gdyby opiekunowie zwierząt nie dostarczaliim dodatkowych porcji lub nie podawali jedzenia w specjalnych pojemnikach. 

 


Category: Birds

Size: dziób-ogon 90-98 cm; rozpiętość skrzydeł 170-195 cm

Breeding duration: 25-28 dni

Age: 25 lat

Sexually mature: w wieku 2 lat

Reproduction: 3-5 jaj

food: ryby, płazy, myszy, insekty

habitat: bogate w ryby wody płynące oraz stojące, zalesione wybrzeża morskie

Danger: niezagrożona

distribution area