Czapla siwa

Vögel

Czapla siwa (Ardea cinera)

Mieszkańcy "na gapę" w Naszym Zoo

Zwabiane bogatą ofertą pokarmową, w Naszym Zoo z roku na rok lęguje coraz więcej czapli siwych. W roku 2004 było ich już już 34 pary, a razem z młodymi około 200 ptaków. Ptaki te są bardzo kapryśne, często podkradają pokarm bocianom, żurawiom albo wydrom. Nasze zwierzęta musiałyby głodować, gdyby opiekunowie zwierząt nie dostarczaliim dodatkowych porcji lub nie podawali jedzenia w specjalnych pojemnikach. 

 


Kategorie: Vögel

Größe: dziób-ogon 90-98 cm; rozpiętość skrzydeł 170-195 cm

Brutdauer: 25-28 dni

Lebensalter: 25 lat

Geschlechtsreife: w wieku 2 lat

Reproduktion: 3-5 jaj

Nahrung: ryby, płazy, myszy, insekty

Lebensraum: bogate w ryby wody płynące oraz stojące, zalesione wybrzeża morskie

Gefährdung: niezagrożona

Verbreitungsgebiet: