Sójkowiec żółtobrzuchy

Vögel

Sójkowiec żółtobrzuchy (Dryonastes courtoisi)

Bardzo zagrożona mała gaduła

Wyniszczanie środowiska naturalnego oraz odławianie z przyrody do handlu zdziesiątkowało liczebność tych ptaków do 250 osobników żyjących na wolności. W ogrodach zoologicznych żyje ich około 150. Istnieje międzynarodowy program ochrony tego imponującego gatunku ptaków, które w grupach wybierają się na poszukiwanie pokarmu i niemal nieustannie się ze sobą komunikują, wydając różne dogłosy. 

 


Kategorie: Vögel

Lebensalter: do 23 lat

Geschlechtsreife: 1 rok

Reproduktion: okręs wylęgania 13-14 dni, 3 -4 jaja

Nahrung: nasona, bezkręgowce

Lebensweise: Wiecznie zielone lasy mieszane oraz przyległe tereny krzewiaste, także w pobliżu osad ludzkich. Aktywny w dzień, bardzo socjalny, żyje w grupach.

Gefährdung: bardzo zagrożony, na wolności tylko około 250 osobników

Zuchtprogramm: Międzynarodowy program ochrony ( ISB) i Europejski Program Ochrony ( EEP) w którym Naturschutz- Tierpark Görlitz także bierze udział

Verbreitung (ursprünglich): Chiny płd. wsch. ( Wujiang County, Provincja Jiangxi)

Verbreitungsgebiet: