Papużka falista

Birds

Papużka falista (Melopsittacus undulatus)

W grupie siła

Na stepowych obszarach Australii papużki faliste przemieszczają się w stadach  liczących tysiące ptaków. W poszukiwaniu pożywienia i wody pokonują długie trasy. Zaletą wielkiej grupy ptaków jest m.in fakt, iż wspólnie wypatrzą więcej niż w pojedynkę . Dzięki temu ptaki szybciej odkryją zarówno źródło pożywienia, jak i ewentualnego wroga. Poza tym drapieżniki polując wśród stada mają problem, aby skoncentrować się na jednym zwierzęciu, przez co rzadziej odnoszą sukces podczas polowania.

Więcej informacji, wersja DE


Category: Birds

Size: dziób-ogon 20 cm; rozpiętość skrzydeł 25 cm

Breeding duration: 18-20 dni

Age: do 16 lat

Sexually mature: w wieku 3-4 miesiący

Reproduction: 6 jaj

food: nasiona traw i ziół, owady

habitat: sawanna

Danger: nie zagrożona

distribution: Australia

distribution area