Szczur śniady

ssaki

Szczur śniady (Rattus rattus)

Inteligętne zwierzęta pod naszymi dachami


Szczur śniady wywodzi się od południowo-europejskiej formy zamieszkującej drzewa, gdzie gatunek ten gniazduje
do dziś. Jako aktywny obserwator i uczestnik rozwoju cywilizacji występuje w stadach składających się z około 60
osobników. Szczur śniady najczęściej zamieszkuje stodoły, poddasza bądź magazyny zbożowe. To bardzo ciekawskie i zabawne gryzonie.
W razie niebezpieczeństwa są ostrożne. Kiedy znajdą nowe źródło pokarmu, najpierw wysyłają zwiadowcę, którego zadaniem jest skosztowanie nowego pożywienia.

 


kategoria: ssaki

wielkość: głowa-tułów 18-22 cm; ogon 18,5-24 cm

długość życia: 3 lata

zdolność płciowa: w wieku 2-3 miesięcy

ciąża: 23-24 dni

pożywienie: przede wszystkim pochodzenia roślinnego, owoce, nasiona, insekty, jaja, małe zwierzęta

środowisko życia: w pobliży człowieka, w domach, na poddaszach, w lasach, na drzewach, polach, w sucf Feldern, na suchych, ciepłych terenach

zagrożenia: niezagrożony