Bambusówka chińska

ptaki

Bambusówka chińska (Bambusicola thoracicus)

Męski chór i samice wysiadujące jaja


Bambusówki chińskie to towarzyskie ptaki, zakładające zimą małe gromady. Chór składający się z samców najchętniej
śpiewa o poranku i o zmierzchu. Podczas okresu wylęgania pary śpiewają w duecie. Ptaki te budują gniazda na ziemi pomiędzy
pniami drzew, w krzakach bądź wyższych trawach. Jaja w ilości od 3 do 7 wysiadywane są przez samicę przez okres około 18 dni.


kategoria: ptaki

waga: około 200-350g

wielkość: około 30-32cm; samice posiadają ostrogi

długość lęgu: 17 -19 dni

długość życia: do 10 lat

zdolność płciowa: w wieku 1-2 lat

pożywienie: ziarna

tryb życia: aktzwna w dzień, preferuje gęste zarośla na terenach pagórkowatych do 1000 m n.p.m., rzadziej do 2000m n.p.m.. Wystepują także w lasach bambusowych i na łąkach. Żyją w parach lub w grupach do 20 pltaków.

zagrożenia: niezagrożony, mimo, iż ich liczebność spada, ze względu na wyniszczanie środowiska naturalnego.

występowanie: Südchina

Zasięg występowania