Czapla siwa

ptaki

Czapla siwa (Ardea cinera)

Mieszkańcy "na gapę" w Naszym Zoo

Zwabiane bogatą ofertą pokarmową, w Naszym Zoo z roku na rok lęguje coraz więcej czapli siwych. W roku 2004 było ich już już 34 pary, a razem z młodymi około 200 ptaków. Ptaki te są bardzo kapryśne, często podkradają pokarm bocianom, żurawiom albo wydrom. Nasze zwierzęta musiałyby głodować, gdyby opiekunowie zwierząt nie dostarczaliim dodatkowych porcji lub nie podawali jedzenia w specjalnych pojemnikach. 

 


kategoria: ptaki

wielkość: dziób-ogon 90-98 cm; rozpiętość skrzydeł 170-195 cm

długość lęgu: 25-28 dni

długość życia: 25 lat

zdolność płciowa: w wieku 2 lat

reprodukcja: 3-5 jaj

pożywienie: ryby, płazy, myszy, insekty

środowisko życia: bogate w ryby wody płynące oraz stojące, zalesione wybrzeża morskie

zagrożenia: niezagrożona

Zasięg występowania