Kaczka krzyżówka

ptaki

Kaczka krzyżówka (Anas platyrhynchos)

Tańce kaczora 


Późną jesienią kaczki krzyżówki prezentują wyjątkowy spektakl. Samce kaczki spotykają się na „tańcach godowych”, a skromnie ubarwione, brązowe samice oglądają widowisko. „Kroki taneczne”  powtarzają się w ustalonej sekwencji.

Więcej informacji, wersja DE


kategoria: ptaki

wielkość: dziób-ogon 50-65 cm; rozpiętość skrzydeł 75-100 cm

długość lęgu: 24-28 dni

długość życia: 29 lat

zdolność płciowa: w wieku 1 roku

reprodukcja: 7-13 jaj

pożywienie: nasiona, rośliny wodne i lądowe, owady, mięczaki, skorupiaki, robaki, płazy i ryby

środowisko życia: wszystkie mokre obszary, o ile nie są zbyt głębokie i zapewniają pewną ochronę

zagrożenia: nie zagrożona

Zasięg występowania