Amazonka niebieskoczelna

ptaki

Amazonka niebieskoczelna (Amazona aestiva)

Ambiwalentne relacje
Amazonki niebieskoczelne doświadczają od człowieka zarówno korzyści jak i szkód. Z jednej strony pola uprawne stanowią dodatkowe źródło pożywienia. Pola kukurydzy, słonecznika oraz sady owocowe pomagają im przeżyć okres ubogi w pożywienie. Niestety człowiek także prześladuje amazonki. Rolnicy strzelają do nich ze względu na szkody rabunkowe na polach i w sadach. Setki tysięcy amazonek odławianych jest z przyrody do handlu, jako ptaki trzymane w klatkach. Cierpią one również z powodu wycinki lasów
i nadmiernego wypasu łąk przez bydło.


kategoria: ptaki

wielkość: dziób-ogon 37 cm, długość skrzydeł 18 cm

lęg: 2-4 jaja

długość lęgu: 23-25 dni

długość życia: do 70 lat

zdolność płciowa: w wieku 5 lat

pożywienie: nasiona, owoce, jagody, orzechy

środowisko życia: lasy deszczowe i sawanny

zagrożenia: niezagrożona

Zasięg występowania