Nimfa

ptaki

Nimfa (Nymphicus hollandicus))

Nomadzi w poszukiwaniu wody

Nimfy całe życie wędrują w poszukiwaniu wody i pożywienia. Pora ich lęgów zależna jest od opadów deszczu. Wraz z początkiem pory deszczowej ptaki przygotowują się do lęgu, gdyż w tym okresie znajdują odpowiednią ilość pokarmu, aby wykarmić młode. Jeżeli pora deszczowa utrzymuje się dłużej, składają jaja nawet kilkakrotnie. Nimfy, także te żyjące w dużych grupach, są monogamiczne. Para ptaków podczas poszukiwania pokarmu oraz w czasie lotu jest zawsze bardzo blisko siebie. 

 

Zostań patronem nimfy! 


kategoria: ptaki

wielkość: dziób - ogon 32 cm; rozpiętość skrzydeł 48 cm

długość lęgu: 18-21 dni

długość życia: 25 lat

zdolność płciowa: w wieku 8 miesięcy

reprodukcja: 4-7 jaj

pożywienie: zboża, orzechy, owoce, trawy, zioła, nasiona

środowisko życia: Stepy i półpustynie Australii

zagrożenia: nie zagrożona

Zasięg występowania