Karp

pozostałe

Karp (Cyprinus carpio f. dem.)

 

Historia sukcesu karpia
Karp pochodzi z Azji. Nawet Rzymianie cenili karpia jako rybę konsumpcyjną i wprowadzali go na okupowane terytoria. W średniowieczu (XIII-XV w.) był rozpowszechniany jako pokarm postny przez mnichów w całej Europie. Rozwinęła się hodowla w płytkich wodach, takich jakie możemy spotkać do dziś na terenie  Łużyc. Obecnie karp wystepuje na całym świecie w wielu formach hodowlanych.

 

 

 


kategoria: pozostałe

Zasięg występowania