Żółw stepowy

pozostałe

Żółw stepowy (Agrionemys horsfieldii)

Zanik kończyny?

Żółw stepowy, znany również jako żółw rosyjski, swoją niemiecką nazwę - „żółw czteroplaczasty“ zawdzięcza faktowi, iż u przednich kończyn posiada tylko cztery palce. Gatunek ten cechuje się wygrzebywaniem długich, sięgających nawet 4 m korytarzy oraz dziupli. Ich spłasz- czona budowa korpusu także wskazuje na adaptację do „grzebiącego“ trybu życia.

hier gibts noch mehr Infos


kategoria: pozostałe

waga: do 2kg

wielkość: 23 cm (samica) i 18cm (samiec)

długość życia: 60-80 lat

zdolność płciowa: od 15 cm długości ciała

reprodukcja: krycie krótko po hibernacji, 2-6 jaj, okres inkubacji od 60 do 105 dni

pożywienie: surowy włóknisty materiał roślinny

środowisko życia: Pustynie i stepy z nieliczną szatą roślinną. Żółwie czworonożne dużo śpią! Do trwającej 2-5 miesięcy hibernacji zimowej dochodzi jeszcze hibernacja letnia, która umożliwia zwierzętom przetrwanie gorącego, ubogiego w pokarm okresu w ich rodzimych biotopach. W naturze letni stan spoczynku często przechodzi bezpośrednio w stan spoczynku zimowego.

zagrożenia: zagrożony

występowanie: Rosja, Azja środkowa