Karminie zwierząt jest zabronione.

Pozostań na ścieżkach dla spacerowiczów.

Nie przeszkadzaj zwierzętom.

Zakaz noszenia kasku oraz długich sznurków przy szyi na placach zabaw.

Rowery, rolki, hulajnogi, piłki,balony i tym podobne są zakazane.

Gry i zabawy traktuj z nale- żytą ostrożnością. Usterki zgłoś personelowi zoo.

Przestrzegaj obowiązujących zasad higieny.

Dzieciom poniżej 14 lat musi towarzyszyć osoba dorosła.

Śmieci należy wyrzucać do kosza.

Robienie zdjęć oraz filmów w celach prywatnych jest dozwolone.

Jazda wierzchem odbywa się na własne ryzyko.

Psy należy prowadzać na krótkiej smyczy.

Należy postępować zgodnie z instrukcjami personelu Naszego Zoo! Naruszenie regulaminu może prowadzić do przymusowego opuszczenia zoo. W przypadku umyślnego lub celowego naruszenia powyższych postanowień, użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody!

Pełny regulamin

Wraz z wykupieniem biletu wstępu oraz wejściem na teren Naszego Zoo każdą osobę obowiązuje przestrzeganie następujących przepisów porządkowych:

1. Karmienie zwierząt jest w zasadzie zabronione! Nasze zwierzęta otrzymują wystarczającą ilość odpowiedniego dla nich pożywienia. Jednak, aby umożliwić Państwu bliższy kontakt z naszymi podopiecznymi, w kilku miejscach na terenie
Naszego Zoo dozwolone jest karmienie wybranych zwierząt pokarmem przygotowanym przez opiekunów zwierząt. Prosimy o przestrzeganie dalszych wskazówek umieszczonych na szyldach. Przynoszenie pokarmu jest zabronione.
2. Prosimy o korzystanie z oznakowanych ścieżek dla spacerowiczów i nieprzekraczanie barierek. Wyjątkiem są otwarte łąki w parku. Przekraczanie barierek odgradzających wybiegi jest niebezpieczne zarówno dla zwierząt jak i ludzi, dlatego jest surowo zabronione.
3. Należy przestrzegać podstawowych zasad higieny: mycie rąk po kontakcie ze zwierzętami oraz noszenie maski ochronnej w wymaganych miejscach (patrz tablice informacyjne). W trosce o wszystkich pozostałych gości należy pozostawić urządzenia sanitarne w takim stanie, w jakim je zastano.
4. Również zwierzęta potrzebują odpoczynku. Prosimy nie zwracać na siebie uwagi zwierząt głośnym nawoływaniem, stukaniem w szyby czy innymi, zakłócającymi spokój zachowaniami.
5. Dzieci poniżej 14-go roku życia mogą przebywać w parku tylko pod opieką osób dorosłych. Do opieki należy obserwacja dzieci i pozostawanie w ich pobliżu, tak aby w niebezpiecznych sytuacjach możliwa była natychmiastowa interwencja. Rodzice odpowiadają prawnie za swoje dzieci!
6. Psy są mile widziane w Naszym Zoo. Należy jednak prowadzać je na krótkiej smyczy oraz nie wpuszczać do miejsc, w któ-rych obowiązuje zakaz wprowadzania psów: do budynków, zagród i na place zabaw. Aby posprzątać odchody po swoim pupilu, każdy jego właściciel otrzyma woreczek w kasie Naszego Zoo.
7. Ze względów bezpieczeństwa zabrobronione są: jazda na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach, skuterach i tym podobnych, a także gra w piłkę, freesby, lub zabawa balonami.
8. Prosimy o używanie koszy na śmieci, dzięki temu pomagają Państwo utrzymać Nasze Zoo w czystości.
9. Jazda na zwierzętach odbywa się na własne ryzyko! Każde zwierzę może się spłoszyć, dlatego należy utrzymać dystans i stosować się do wskazówek personelu. Proszę unikać niepotrzebnego hałasu!
10. Należy ostrożnie korzystać z gier i urządzeń do zabawy na terenie Naszego Zoo, a ewentualne uszkodzenia niezwłocznie zgłosić obsłudze. Siatki pod wiszącym „mostkiem przygód“ są siatkami zabezpieczającymi. Zabrania się celowego skakania do nich!
11. Dla własnego bezpieczeństwa na wszystkich placach zabaw nie należy nosić kasków ani elementów odzieży z długimi sznurkami w okolicy szyi.
12. Zapraszamy do filmowania i fotografowania w celach prywatnych, należy jednak wziąć pod uwagę innych gości, nie każdy chce być fotografowany. W przypadku zdjęć oraz filmów komercyjnych należy uzyskać zgodę kierownictwa zoo.

Należy stosować się do poleceń i instrukcji personelu Naszego Zoo! Niezastosowanie się może skutkować wydaleniem
z terenu zoo. Każda osoba, która w związku z umyślnym lub nieumyślnym naruszaniem powyższych przepisów dopuści się wyrządzenia szkód na rzecz Naszego Zoo (Naturschutz-Tierpark Görlitz e.V.), osobom trzecim oraz sobie samemu, ponosi za nie całkowitą odpowiedzialność!

Nasze Zoo Goerlitz-Zgorzelec życzy wszystkim gościom miłego pobytu.