Zajęczak buszmeński

Zajęczak buszmeński uważany jest za jeden z najrzadszych i najbardziej zagrożonych gatunków ssaków w historii.

Zwierzęta te występują endemicznie w Karoo i wyspecjalizowały się w życiu na bardzo specyficznym, ograniczonym siedlisku pustynnym, z wieczna roślinnością łęgową i sezonowymi powodziami wzdłuż koryta rzeki. 

Działania projektowe

początkowo działania projektowe polegały na intensywnej pracy w terenie.

Za pomocą kamer pułapek i we współpracy z właścicielami gruntów sporządzono inwentarz, który wymagał wcześniejszych rozległych prac rozpoznawczych prowadzonych przez miejscowych rolników. Z biegiem czasu powstały cztery obszary chronione (tzw. Rezerwaty Królików Rzecznych), obejmujące około 360 000 hektarów użytków rolnych, na których mieszka zajęczak buszmeński.

 

Na terenach tych

identyfikowane i odnawiane są wysoce odizolowane i zagrożone fragmenty siedlisk (tzw.zarządzanie siedliskami).

Edukacja ludności podniosła świadomość o wyjątkowości i zagrożeniach zajęczaka buszmeńskiego, i jest nadal kluczowym elementem działań na rzecz ochrony tego gatunku zwierząt.

Jessie, border collie

w celu lepszego zlokalizowania dalszych odizolowanych populacji zajęczaka buszmeńskiego do zespołu projektowego dołączył nowy pracownik:

Jessie. Suka została wyszkolona do węszenia zajęczaków, i może być pomocna w ustaleniu, czy występują one na  danym obszarze. Dzięki temu zespół projektowy może podjąć odpowiednie działania ochronne.

Ty także możesz wesprzeć nasze działania na rzecz ochrony zajęczaka buszmeńsiego

Obejmując Patronat Ochrony Przyrody:

 

Patronat Ochrony Przyrody

Endangered Wildlife Trust

Nasz partner na miejscu:

Endangered Wildlife Trust

Zoologische Gesellschaft für Arten- und Populationsschutz

Nasz partner:

ZGAP