Na wybiegu dla krów w Naszym Zoo żyją dwie krowy, które czasem mają cielęta. Są to dwie różne krowy. Dlaczego tak jest? Co je różni i co mają ze sobą wspólnego?

Są to krowy dwóch różnych ras: czarno - białego bydła nizinnego (krowa w biało-czarne łaty) i czerwonego bydła wyżynnego (brązowa krowa). Najłatwiej można je rozróżnić po kolorze umaszczenia. Opiekunowie zwierząt znają je doskonale i potrafią je rozróżnić po głosie lub zachowaniu. Ich cechy wspólne to: budowa ciała (kopyta do pary, wystające po bokach głowy zaokrąglone rogi, długi ogon do odganiania much, a także duże wymiona i szeroki pysk, to tylko kilka przykładów.

Poznaliście już obydwie krowy. Krowa to nazwa wszystkich samic bydła. Wiecie jak nazywają się samce bydła i młode bydło?
Dorosły, dojrzały samiec to byk lub buhaj, wół to wykastrowany samiec, młode to cielę, samice to krowy, a zanim zostaną matkami nazywane są jałówkami.

Doświadczyliście już narodzin cielęcia?

Nasze bydło zawsze ma apetyt. Zajrzyjcie czy w korycie znajduje się jeszcze siano lub słoma. Jeżeli tak to możecie je karmić i przy okazji dokładnie przyjrzeć się ich pyskom. W którym miejscu mają zęby? A jak wygląda to u was?
Bydło zalicza się do przeżuwaczy, które żywią się wyłącznie roślinami i mają w tym celu specjalnie dostosowane zęby. Siekacze są szerokie i doskonale przydają się do zrywania liści. W górnej szczęce zamiast siekaczy posiadają tzw. listwę rogową. Później jest długa przerwa w uzębieniu. Dalej znajduje się długi i szeroki rząd zębów trzonowych, które mają za zadanie mielenie roślinnego pokarmu. Pod względem funkcjonalności zęby bydła są podobne do ludzkich: siekacze służą do odgryzania, a zęby trzonowe do siekania jedzenia. Jako wszystkożercy ludzie nadal mają wyraźne kły, których można użyć do rozdzierania pokarmu (np. kawałka mięsa).

Nasze krowy przy karmniku

Poniżej ktoś dwukrotnie próbował narysować tę samą krowę. Po prawej stronie
przydarzyło mu się kilka błędów...czy potrafisz znaleźć wszystkie dziewięć różnic?