"Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju „ - BNE – to tytuł obecnego Światowego Programu Działań UNESCO. Od 2005 r. Jego celem jest zakotwiczenie zrównoważonego rozwoju jako modelu we wszystkich obszarach edukacji, aby móc rozwiązywać globalne problemy, takie jak zmiany klimatyczne, ubóstwo lub nadmierna eksploatacja przyrody.
 

Należy zapewnić ludziom możliwość sprawiedliwego i zrównoważonego rozwoju społeczeństwa oraz znalezienia zachowań i stylów życia, które sprawią, że życie w innych regionach świata oraz dla przyszłych pokoleń będzie warte przeżycia.  Aby podczas podejmowania osobistych decyzji móc brać pod uwagę konsekwencje naszego postępowania dla innych ludzi, natury oraz przyszłości ziemi, konieczna jest wiedza o współzależnościach.

Dla Naszego Zoo jako Naturschutz-Tierpark (park ochrony przyrody) edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju w naszej codziennej pracy, ma wysoki priorytet.

Portal BNE zawiera szczegółowe informacje (niemieckojęzyczny)

Mleczny plac zabaw

Oprócz ofert edukacyjnych Szkółki Zoologicznej w ramach edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, powstał projekt „Zrównoważone rolnictwo w Tybecie i Niemczech”, który sfinansowany został przez program stypendialny Deutsche Bundesstiftung Umwelt „Niemiecką Fundację na rzecz Środowiska”. „Projekt Naszego Zoo w imponujący sposób obrazuje, jak może wyglądać przyszłościowa edukacja. Wotum jury uhonorowało ten projekt, ponieważ w zrozumiały sposób przekazuje on, jak ludzie mogą działać w sposób zrównoważony.“ - przewodniczący Narodowego Komitetu oraz jury Niemieckiej Dekady UNESCO.

Skrzynia Ochrony Gatunków

Skrzynia Ochrony Gatunków jest wypożyczona przez WWF 150 placówkom pozaszkolnej edukacji ekologicznej w Niemczech, do których zalicza się także Nasze Zoo Görlitz-Zgorzelec. W kufrze znajdują się liczne eksponaty skonfiskowane przez służby celne i przekazane WWF w celach edukacyjnych. Celem jest uczynienie różnorodności biologicznej zrozumiałą i namacalną dla młodych ludzi oraz podniesienie ich świadomości w zakresie problemów kłusownictwa i handlu zagrożonymi gatunkami.

W Naszym Zoo Skrzynia Ochrony Gatunków wykorzystywana jest regularnie podczas wydarzeń publicznych oraz w ramach specjalnych ofert edukacyjnych. Chętnie pożyczymy walizkę szkołom do zajęć projektowych.

Gry -Edukacja na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju - RENN.mitte

RENN.mitte - jest to jedno z czterech regionalnych centrów sieci strategii zrównoważonego rozwoju w Niemczech. Sieć RENN zrzesza działaczy i inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju przekazując globalne cele zrównoważonego rozwoju (SDG), łącząc dialog społeczny, umożliwiając wymianę doświadczeń oraz dostarczając impulsów do zmian społecznych.
 

W tym kontekście opracowano trzy gry, które poprzez zabawę poruszają globalne cele zrównoważonego rozwoju. Zestaw gier:„Kości dla przyszłości, której pragniemy” (gra w kości), „Układanie świata - zapobieganie upadkowi” (Jenga) i „WIDOKI Świata” (gra pamięciowa)

poszerzy obszar edukacji naszej Szkółki Zoologicznej. Można w nie grać nie tylko na miejscu, instytucje edukacyjne mogą je także bezpłatnie wypożyczać.
 

RENN.mitte udostępnia informacje o poszczególnych grach na swojej własnej stronie internetowej.