Dobry czyn do przemyślenia

Wspieranie Instytucji Użytku Publicznego poprzez uwzględnienie w swoim testamencie, jest decyzją płynącą z serca, która mimo to powinna zostać dokładnie przemyślana.

Jeżeli pragniecie Państwo zrobić coś dla zwierząt oraz zachowania gatunków i przyrody, to Nasze Zoo jest idealnym tego adresatem. Uwzględniając Nasze Zoo podczas wyrażania ostatniej woli w swoim testamencie pomogą nam Państwo realizować nasze plany, tj.: przybliżyć ludziom zwierzęta i przyrodę oraz jako ambasador angażować się w działania związane z utrzymaniem zwierząt oraz ich habitatów.Środki otrzymywane ze spadków, przekazywane są na odnowę Naszego Zoo.

Aby plany przebudowy zagród w sposób zbliżony do warunków naturalnych oraz zgodny z rytmem życia zwierząt mogły być realizowane, jesteśmy zdani na wsparcie prywatnych osób. Oczywiście, w pierwszej linii spadkodawca decyduje na jaki cel mają być przekazane środki finansowe. Jednak korzystnym jest, jeżeli decyzja ta zostanie podjęta po wcześniejszym porozumieniu się z dyrekcją Naszego Zoo.

Dodamy, że spadki dla Naszego Zoo są wolne od podatku.

Administracja Naszego Zoo chętnie odpowie na Państwa pytania dotyczące przekazania spadku (+48 511 265 954, Pani Greta Drozd). Jak również chętnie pomożemy Państwu z organizacją odpowiedniej porady prawniczej jak i sformułowaniu odpowiednich zapisów testamentu.

 

 

Ty:

• pozostawiasz dla Naszego Zoo darowiznę

My:
• udzielimy Ci porady na temat możliwości oraz sposobu przekazywania darowizny, informacji udzieli dyrektor Naszego Zoo dr Sven Hammer
• chętnie pomożemy w kwestii porady prawnej w zakresie sformułowania testamentu
• na życzenie podziękujemy Ci wpisując Twoje dane na naszej tablicy „aktualni sponsorzy“ oraz w naszym rocznym sprawozdaniu „Ciconia“