Budowanie pomocy lęgowych dla regionalnych sów oraz ich instalacja

Dzięki finansowaniu tego projektu możemy zbudować kwatery dla zagrożonych, rodzimych gatunków sów i przez to dać im szansę na kontynuowanie swojego gatunku w przyrodzie. Budki dają im schronienie, by mogły składać i wysiadywać jaja oraz wychowywać młode. W ten sposób przyczyniamy się do ochrony zagrożonych gatunków.

Z pomocą wsparcia finansowego

pracownicy Naszego Zoo od 2013 roku byli w stanie

powiesić wiele nowych budek lęgowych w regionie Görlitz, a także w pobliżu Bautzen oraz w regionie Spree-Neisse. Od marca 2014 r. zaczęto instalować nowe pomoce lęgowe w regionie Daubitz.

Zagrożenia

Wiele rodzimych gatunków w Niemczech jest zagrożonych.

Na przykład sowa uszata jest zagrożona wyginięciem w wielu obszarach.

Za to odpowiedzialna jest przede wszystkim utrata siedlisk i spadek liczebności ofiar. Ptaki często nie znajdują odpowiednich terenów lęgowych. Także globalne ocieplenie zagraża wielu gatunkom sów i ich siedlisk.

 

Ty także możesz wspierać nasze działania na rzecz ochrony  rodzimych sów

Obejmując Patronat Ochrony Przyrody:

Patronat ochrony przyrody