W okresie tarła płazy często przechodzą przez drogi,

które przecinają się z ich drogą do miejsca składania jaj (w stawach),

i są przejeżdżane przez samochody. Aby temu zapobiegać, należy budować i pielęgnować coraz więcej płotów ochronnych.

W ten sposób możemy

 chronić płazy przed pewną śmiercią na ruchliwych drogach

i zapewnić im przetrwanie na wolności.

 Szczególnie w czasie migracji ropuchy są szczególnie zagrożone.

Dzięki funduszom uzyskanym z patronatów

Został przedłużony płotek ochronny w ważnych miejscach migracji żab.

W ramach współpracy z dziećmi i młodzieżą przeprowadzono kontrole płazów na tych odcinkach, w trakcie których można było nauczyć się rozróżnić  wszystkie istotne gatunki, a także zdobyć wiedzę na temat ich ochrony. W Tauer na przykład całkowita liczba płazów w 2015 r. wyniosła 4889, w tym 1026 ropuchy zwyczajne i 660 żab moczarowych.

 

Ty także możesz wesprzeć nasze działania na rzecz ochrony płazów.

Obejmując Patronat Ochrony Przyrody:

Patronat ochrony przyrody