Wąwóz Kresna w centrum Bałkanów

W tym regionie sępy wymarły 60 lat temu


Po tak długim czasie sępy mają zostać tam ponownie zasiedlone. Sępy to długowieczny i lęgujący powoli gatunek ptaków lęgowych. W związku z tym dość trudno jest im przystosować się do gwałtownych zmian w ich otoczeniu.

Zespół projektowy w Bułgarii


zajmuje się trzema głównymi problemami:


Linie energetyczne stanowią ogromne zagrożenie dla wielu dużych ptaków, a zespół projektowy był w stanie zabezpieczyć najbardziej niebezpieczne słupy energetyczne na głównym obszarze ich występowania. Wilki żyjące w tamtejszym regionie dziesiątkują stada zwierząt, to z kolei zmusza rolników do nielegalnego używania trujących przynęt. Jest to jedna z głównych przyczyn spadku liczby sępów na świecie.

Fund for Wild Flora and Fauna

opracował program

aby zrekompensować straty rolników, zapobiec atakom drapieżników i zakończyć konflikt między ludźmi a drapieżnikami. Rolnicy otrzymali wsparcie w postaci psów do ochrony stad. Ponadto zespół projektowy podarował im owce i kozy.

Tradycyjne rasy bydła

są dobrze dostosowane do warunków krajobrazu.

Rasy te są odporne na zimno i potrafią się bronić przed wilkami. Dzięki temu doskonale nadają się do hodowli w tym regionie. Zespół projektowy Fund for Wild Flora and Fauna zorganizował  stado bydła Rodopi. Hodując je pragnie zaprezentować lokalnym rolnikom korzyści płynące z hodowli tego gatunku bydła.

Restauracje dla sępów


Lokalni hodowcy pozbywają się martwych zwierząt w tak zwanych restauracjach dla sępów.

Pozwala im to na zaoszczędzenie środków finansowych związanych z usunięciem martwych tusz, a dodatkowo przynosi korzyści środowiskowe. W przeciwnym razie zmarłe zwierzęta musiałyby być spalane, co z kolei wiąże się z zużyciem dużej ilości materiału opałowego.

Ty także możesz wesprzeć nasze działania na rzecz ochrony pand czerwonych

obejmując Patronat Ochrony Przyrody:

Patronat Ochrony Przyrody

Fund for Wild Flora and Fauna

Fotos und Video: Hristo Peshev - FWFF

Fund for Wild Flora and Fauna

Nasi partnerzy na miejscu:

 

Fund for Wild Flora and Fauna