Edukacja na temat zrównoważonego rozwoju

Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło lata 2005-2014 Dekadą Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju . Jej zadaniem było zakotwiczenie idei zrównoważonego rozwoju we wszystkich dziedzinach edukacji, aby móc rozwiązać problemy takie jak zmiany klimatyczne, bieda, gospodarka rabunkowa w stosunku do natury.

Ma ona nakłonić ludzi do rozwoju społeczeństwa zorientowanego na szukanie sposobów zachowań oraz stylu życia umożliwiających dobrą jakość życia także ludziom żyjącym w innych regionach świata oraz w kolejnych pokoleniach. Aby podejmując własne decyzje, móc myśleć także o konsekwencjach jakie mają one dla życia innych ludzi, przyrody oraz przyszłości, niezbędna jest wiedza o współzależnościach.

Detaillierte Informationen liefert das BNE Portal.

Plac zabaw „Droga mleka“

Jako park ochroy przyrody, edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju ma bardzo duże znaczenie w naszej codziennej pracy. Obok różnych formalnych ofert pedagogicznych powstał także projekt „Gospodarstwo zrównoważone w Tybecie i w Niemczech”, który został sfinansowany przez program stypendialny Deutsche Bundesstiftung Umwelt „Niemiecką Fundację na rzecz Środowiska”. „Projekt Naszego Zoo obrazuje, jak może wyglądać przyszłościowa edukacja. Wotum jury uhonorowało ten projekt, ponieważ w zrozumiały sposób przekazuje on, jak ludzie mogą działać w sposób zrównoważony.“ - przewodniczący Narodowego Komitetu oraz jury Niemieckiej Dekady UNESCO.

Za pośrednictwem porównań między Niemcami i Tybetem pragniemy przekazać naszym gościom wiedzę w następujących aspektach:
-  zwierzęta hodowlane i gospodarstwo
-  sposób życia rolników oraz ich kultura
-  bieda i bogactwo (materialne jak i ideowe)
-  klimat, przyroda i środowisko
-  konsumpcja i produkcja
-  konflikty polityczne oraz wynikłe z nich problemy dla rolników

O wyjątkowości placu zabaw stanowi interkulturowe porównanie życia rolników w Tybecie i w Niemczech. Poruszając się tematycznie na płaszczyźnie hodowli zwierząt oraz zachowania starych ras zwierząt przybliża on wagę znaczenia agrobioróżnorodności. A dzięki zazębianiu się różnorodnych tematów, wiedza może być zdobywana w sposób interdyscyplinarmy. Daje możliwość oceny sposobów obchodzenia się z bydłem oraz artykułami spożywczymi wyprodukowanymi z mleka w Niemczech i w Tybecie oraz wyciągnięcia wnioków na własny sposób życia. Na tej podstawie powstaje otwartość na świat , skłania to także do reflekcji na temat własnego sposobu życia oraz wyciąganie konsekwencji w stosunku do własnych działań. A przez to możliwe są zmiany na płaszczyźnie ochrony przyrody oraz przyszłościowego działania. Ostatecznie staje się jasne,iż rzeczywiście każdy człowiek ponosi odpowiedzialność i może działać w sposób zrównoważony.