Każdy słyszał o ochronie przyrody!

Szukają Państwo wyjątkowego prezentu? A może mógłby to być „Patronat Ochrony Przyrody“? 

Zwierzęta z Naturschutz-Tierpark Görlitz Zgorzelec Nasze Zoo leżą Państwu na sercu? Zatem los ich pokrewnych gatunków, mieszkających na wolności nie jest Państwu z pewnością obojętny. Za pośrednictwem akcji „Patron Ochrony Przyrody dla każdego“ chcielibyśmy wraz z Państwem, poprzez konkretne projekty, przyczynić się do ochrony zagrożonych gatunków. 

Dlaczego Patron Ochrony Przyrody, i co to jest?

Liczba zagrożonych gatunków roślin i zwierząt wciąż rośnie. Obecnie co 8 ptak, co 8 gad, co 4 ssak, co 3 płaz, co 3 koralowiec i co 5 roślina uważane są za zagrożone, bardzo zagrożone bądź zagrożone wyginięciem.
Bez starań włożonych w realizację projektów ochrony zagrożonych gatunków liczby te byłyby o 20% większe. 
 

Podobnie jak możecie Państwo zostać „rodzicem adopcyjnym“ jednego z naszych zwierząt , umożliwiamy Państwu dodatkowo objęcie patronatem ochronę przyrody. Dla przedstawicieli kilku z naszych zwierząt, żyjących na wolności, realizowane są projekty ochrony gatunków. Proszę wybrać ulubione zwierzątko, a Państwa datek umożliwi realizację konkretnego projektu ochrony wybranego gatunku. Dzięki temu nasze zwierzęta staną się ambasadorami ich zagrożonych przedstawicieli, żyjących na wolności. 

 

 

 

 

 Jako Patron Ochrony Przyrody otrzymają Państwo:

  • dyplom Patrona Ochrony Przyrody
  • informacje o wybranym przez Państwa projekcie
  • zaproszenie na coroczny Dzień Patrona, podczas którego będą mogli Państwo zasięgnąć informacji odnośnie wspieranego projektu.   

    Zapewniamy, iż wpływy z patronatu zostaną przeznaczone bezpośrednio na działania ochrony wybranego przez Państwa gatunku, żyjącego na wolności. Wpływy z patronatu będą zatem wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem, a Państwo możecie odliczyć je sobie od podatku. 

Proszę wybrać projekt jaki chcielibyście Państwo wspierać, zgłosić się do nas telefonicznie bądź drogą mailową (nasze-zoo@tierpark-goerlitz-de), my wyślemy Państwu dokumenty „adopcyjne”.

Wspierajcie Państwo z nami jak „Jeden za wszystkich “ ochronę zagrożonych gatunków zwierząt! 
         

formularz zgłoszeniowy - patronat ochrony przyrody 

Nasze patronaty ochrony przyrody:

Panda czerwona - Nepal

 
Praca nad powiększeniem przyszłej generacji w Nepalu

Edukacja, szkolenie lokalnych strażników w zakresie ochrony czerwonych pand, badania siedlisk i testy genetyczne mają za zadanie zachować pandę czerwoną w Zachodnim Nepalu.

 

 Partner: Red Panda Nework

 

Składka roczna: 260,- €

 

Sęp płowy - Bułgaria

Nadajnik GPS dla sępa płowego

W Bułgarii Fundusz na rzecz dzikiej fauny i flory ustanowił program wypuszczania na wolność sępów płowych. W ramach projektu, także potomstwo sępów z Naszego Zoo Görlitz-Zgorzelec, zostało wypuszczone na wolność w Bułgarii. Aby mieć pewność, że zwierzęta te odnajdą się w nowym środowisku - po przejściu okresu adaptacyjnego w wolierze, wyposażane są w nadajniki GPS w celu nadzoru.
 

 

Partner: Fund for Wild Flora and Fauna

 

Składka roczna: 110,- €

 

Manul - Azja Środkowa

Badania terenowe dla manuli

Aby chronić gatunek, należy najpierw zrozumieć jego sposób życia.
PICA (Pallas's Cat International Conservation Alliance) prowadzi prace terenowe w środowosku manuli. Za pomocą kamer pułapek obserwuje się te nieśmiałe zwierzęta.

 

Partner: PICA

 

Roczna składka: 160,- €

 

Do projektu

Wydra - Dolna Havela

Renaturacja Dolnej Haweli,

jednego z najważniejszych mokradeł w Europie Środkowej. Po renaturyzacji tej rozwiniętej rzeki powstaje naturalny raj, w którym schronienie znajduje ponad 1000 gatunków.

  
Partner: NABU

do projektu

Zajęczak buszmeński - Afryka południowa

Kamery pułapki dla zajęczaków buszmeńskich

Początkowo prace polegały na intensywnych badaniach terenowych w celu ustalenia obszaru występowania tych zwierząt. Korzystając z kamer pułapek, we współpracy z właścicielami gruntów, sporządzono spis. W celu dokonania spisu wczeniej przeprowadzono szkolenie wśród lokalnych rolników.

 

Partner: ZGAP

Roczna składka: 30,- €

 do projektu

Bocian biały

Renowacja bocianiego gniazda

Dzięki finansowaniu tego projektu rezerwat biosfery może odnowić gniazda bocianów lub zainwestować w nowe, a tym samym dać bocianowi białemu szansę na dalsze istnienie w Gónych Łużycach.

 

Partner: Rezerwat Biosfery Górnołużyckich Wrzosowisk i stawów - Biosphärenreservat Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft

 

Roczna składka: 60,- €

do projektu

Sowy – pomoce lęgowe

Budowa i instalacja budek lęgowych dla rodzimych sów

Rodzime sowy również cierpią z powodu spadku naturalnych możliwości gniazdowania. Oferując im pomoce do zagnieżdżania, tworzymy alternatywy, z których korzystają puszczyk i płomykówka, a czasem nawet pustułki.

Składka roczna: 30,- €

 

do projektu

Dudek - budowa pomocy lęgowych

Pielgnacja istniejących oraz budowa nowych budek lęgowych

Dudek jest rzadko występującym ptakiem w naszym regionie. Oferując mu pomoce lęgowe, przyczyniamy się do zwiększenia jego liczebnośi na terenie Łużyc.

Składka roczna: 30,- €

 

do projektu

Żaba – budowa płotku ochronnego

Szczególnie w czasie migracji ropuch płazy są najbardziej zagrożone.

Pomóż chronić płazy przed pewną śmiercią na ruchliwych drogach oraz zapewnić im przetrwanie na wolności.

Składka roczna: 30,- €

 

do projektu