Niedźwiedź tybetański

IUCN klasyfikuje niedźwiedzie tybetańskie jako "zagrożone". Eksperci zakładają, iż w ciągu najbliższych 30 lat, na wielu obszarach występowania, populacja spadnie o 40%. Spowodowane jest to utratą siedlisk i kłusownictwem.

Niedźwiedzie tybetańskie zabijane są w celu wykorzystania ich woreczków żółciowych, futra i łap, w tradycyjnej medycynie azjatyckiej. Na czarnym rynku, kłusownicy otrzymują wysokie ceny za te produkty.

Zasięg występowania niedźwiedzia tybetańskiego według IUCN

Niedźwiedzie tybetańskie, znane również jako czarne niedźwiedzie azjatyckie lub niedźwiedzie bataliony, występowały niegdyś na sporym terenie Azji. W międzyczasie na wielu terenach zostały wytępione.

Mapa przedstawia obecne i dawne obszary występowania niedźwiedzi tybetańskich:

żółty: obecny obszar występowania

fioletowy: występowanie możliwe, ale niepewne

czerwony: wymarły; dawny obszar występowania

Ponieważ w zachodnich Himalajach w Uttarakhand, sporadycznie obserwowano niedźwiedzie tybetańskie, zdecydowano o przeprowadzeniu badań siedliskowych na tym obszarze.

Projekt dla niedźwiedzi tybetańskich

Badanie sfinansowane przez Zoo Görlitz i zweryfikowane przez ZGAP – Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Gatunków i Populacji, miały na celu wyjaśnić, na jakich obszarach zachodnich Himalajów występują niedźwiedzie tybetańskie i jak wykorzystują swoje siedliska.

W tym celu w różnych lokalizacjach na obszarze objętym projektem rozmieszczono kamery-pułapki.

Obraz z kamery-pułapki pokazuje niedźwiedzie tybetańskie

Wstępne analizy zdjęć z fotopułapek potwierdziły istnienie niedźwiedzi tybetańskich w Uttarakhand.

Uzyskane dane zostaną wykorzystane do wdrożenia możliwie najlepszych środków ochrony gatunkowej niedźwiedzi tybetańskich na tych obszarach. Ważne są tutaj lokalne działania public relations i skupienie się na zrównoważonym zarządzaniu lasami.

Pomagaj wspólnie z nami!

Zostań patronem:  

Patron ochrony przyrody
Międzynarodowe projekty ochrony gatunków