ZAGROŻONE NIEDŹWIEDZIE TYBETAŃSKIE DLA GÖRLITZ

Czy wiesz, że ?

...niedźwiedź tybetański (Ursus thibetanus) jest gatunkiem niedźwiedzia najbardziej eksploatowanym przez ludzi i najbardziej dotkniętym przez nielegalny handel i utratę siedlisk?

W Azji Południowo-Wschodniej dziesiątki tysięcy niedźwiedzi, zwłaszcza niedźwiedzi tybetańskich, trzyma się w ciasnych klatkach, na tak zwanych farmach żółci! Korzyści lecznicze płynące z pozyskiwanej żółci nie zostały naukowo udowodnione, a cierpienie zwierząt jest nie do opisania...

Na niektórych terenach występowania, niedźwiedzie tybetańskie są na skraju wyginięcia. Eksperci przewidują, że w ciągu nastepnych 30 lt  populacja spadnie o kolejne 40% . Przyczyna są utrata siedlisk i kłusownictwo. Ponieważ niedźwiedzie tybetańskie rzadko trzymane są w ogrodach zoologicznych, chcielibyśmy przyczynić się do utrzymania tego gatunku pod opieką człowieka i ustanowienia zrównoważonej hodowli zachowawczej.

Poprzez budowę nowego wybiegu dla niedźwiedzi tybetańskich w Naszym Zoo, działalność edukacyjną, zbiórkę pieniędzy oraz środki ochrony tego gatunku na miejscu, angażujemy się na rzecz zachowania populacji niedźwiedzi tybetańskich w ich naturalnym środowisku.

Naszymi ambasadorami będą niedźwiedzie „Mischa” i „Franz”.

Wybieg

Wybieg zewnętrzny o powierzchni około 2000 m², znajduje się pomiędzy wioską tybetańską a dużym stawem. Od strony południowej, wschodniej i północnej graniczy z istniejącymi już ścieżkami. Po stronie zachodniej sąsiaduje z wybiegiem gazeli. Zachowana została niemalże naturalna struktura terenu. Budynek widoczny dla gości zaprojektowany w stylu istniejącej Wioski Tybetańskiej, która w ramach projektu zostanie uzupełniona dwiema bramami.  

 

Zewnętrzną część wybiegu można oglądać z różnych perspektyw, w kilku punktach widokowych. Z tarasu przy nowym Domu Tybetańskim oraz z wyjścia dla gości z tarasem górnym, z alei bukowej,  Bramy Tybetańskiej oraz zadaszonego miejsca dla gości i „szczeliny widokowej” od dołu. Różne płaszczyzny obserwacji połączone są z treściami dydaktycznymi, które prezentują różne aspekty zachowań niedźwiedzi, biologii, siedlisk, ochrony gatunków, dobrostanu zwierząt oaz zajęć dla nich.

Wybiegi dla jeleni sika, żurawi i niektórych gazeli zostaną połączone w wybieg otwarty. Wybieg dla jeleni sika zostanie dostosowany lub ich hodowla zostanie zakończona. Żurawie otrzymają nowy wybieg przy mostku przygód.

Gazele będą chronione przed kontaktem wzrokowym z niedźwiedziami przez mur i gęste, wiecznie zielone krzewy (istniejące i nowe nasadzenia) wzdłuż ogrodzenia. Ściana działa również jako bariera zapachowa. Istniejący staw zostanie zasypany, ponieważ gazele nie czerpią korzyści ze stawu, a gęsi zostaną przeniesione do bardziej odpowiedniego wybiegu z trawą. W zagrodzie dla niedźwiedzi zostanie zbudowany nowy staw, który będzie ulubioną atrakcją niedźwiedzi.

Wystawa i zagroda nr 1 planowane są obok budynku dla jaków. Wybieg nr 2 zostanie umieszczony wzdłuż zewnętrznego ogrodzenia. Niedźwiedzie dotrą do niego z wybiegu zewnętrznego przez tunel pod ścieżką dla zwiedzających. Mogą korzystać z wybiegu zewnętrznego przy nowej małpiarni i przejść na wysokości około 3 metrów.

Koncepcja rozwoju 2025 obejmuje ochronę gatunków, aspekty ekonomiczne i edukacyjne. Projekt zagrody dla niedźwiedzi tybetańskich jest kluczowym elementem koncepcji rozwoju.