Nasze Zoo jako Naturschutz-Tierpark (park ochrony przyrody) prowadzi z różnymi partnerami szereg projektów ochrony gatunków na terenie Łużyc.

Dudek - budowa pomocy lęgowych

Dudek rzadko występuje w naszym regionie. Oferując mu pomoc w zagnieżdżaniu, pomagamy zwiększyć jego liczebność w Łużycach.

Istniejące budki lęgowe są odnawiane oraz budowane  nowe.

 

więcej informacji

Bocian – renowacja bocianiego gniazda

Aby wspierać bociany w naszym regionie, Nasze Zoo buduje i odnawia gniazda bocianów.

 

Więcej informacji

Sowy – pomoce lęgowe

Nasze sowy również cierpią z powodu spadku naturalnych możliwości gniazdowania. Oferując im pomoce lęgowe tworzymy alternatywy, z których korzystają puszczyk oraz płomykówka, czasem również pustułki.

 

więcej informacji

Żaba – budowa płotku ochronnego

Żaby są szczególnie zagrożone w czasie migracji.

Pomóż chronić płazy przed pewną śmiercią na ruchliwych drogach i zabezpieczyć ich przetrwanie na wolności.

 

Więcej informacji