Zoo TV

Widok na jeżozwierze

Jeżeli nas nie widać, to znaczy,
że wyszliśmy da dwór.