Nowoczesne ogrody zoologiczne angażują się w działania na rzecz ochrony gatunków oraz populacji

Jednym z aspektów jest to, iż potrzeba integralności poszczególnych zwierząt nie współgra w pełni z hodowlą gatunków zgodną z potrzebami wszystkich gatunków zwierząt dzikich.  Dotyczy to m.in. konieczności karmienia drapieżników mięsem – tuszami (w tym zwierzętami z ogrodów zoologicznych) oraz zarządzania populacją (zabijanie zdolnych do rozrodu i zdrowych zwierząt), zwłaszcza w ramach skoordynowanych programów hodowlanych.

Uniemożliwianie zalotów, godów oraz wychowywania młodych odbiera zwierzętom możliwość życia zgodnego z ich rytmem oraz warunkami życia właściwymi dla danego gatunku.

Na podstawie tych definicji nie ma sprzeczności między uzasadnionymi obawami dotyczącymi ochrony zwierząt a odpowiedzialną i profesjonalną hodowlą dzikich zwierząt.

Natomiast organizacje branży praw zwierząt  z rzekomo  "wysokimi wymaganiami moralnymi w zakresie indywidualnej ochrony zwierząt" godzą się z wyniszczaniem gatunków zwierząt lub wręcz maja na to ukierunkowany wpływ.

 

Ochrona zwierząt w Naszym Zoo

 

W przypadku zwierząt specjalnie hodowanych w celu karmienia drapieżników,

np. małe ssaki lub domowe zwierzęta kopytne, także mają zastosowanie ustawowe wymogi dotyczące ochrony zwierząt, i muszą być przestrzegane przez cały czas i pod każdym względem.

Karmienie drapieżników tak zwanymi "całymi ciałami"

to idealne rozwiązanie z punktu widzenia żywieniowo-psychiologicznego oraz żywieniowo-behawioralnego dla hodowli zgodnej z potrzebami zwierząt. W instytucjach zoologicznych należy praktykować otwarte podejście do tematu pośredniczenia w naturalnych lub prawie naturalnych cyklach życia.

Zwierzęta mięsożerne, takie jak nasze sępy płowe, nie mogą się odżywiać jak wegetarianie.

W hodowli zgodnej z potrzebami zwierząt drapieżniki potrzebują pożywienia odzwierzęcego.
 
Produkujemy to mięso w Naszym Zoo. Tylko w ten sposób możemy w dużej mierze zrezygnować z produktów pochodzących z hodowli przemysłowych, które niestety nie mają nic wspólnego z hodowlą zgodna z potrzebami poszczególnych gatunków zwierząt.

Naszym "pokarmowym zwierzętom" oferujemy życie zgodne z ich potrzebami. Należą do nich:
 

  • obszerne wybiegi
  • pokarm Odpowiedni dla gatunku
  • dorastanie razem z matką i rodzeństwem
  • zajęcia dla zwierząt
  • transport w długości kilku metrów
  • profesjonalne zabijanie na miejscu

 

Ochrona zwierząt ma na celu umożliwienie indywidualnym zwierzętom życia zgodnego z potrzebami poszczególnych gatunków, bez powodowania niepotrzebnych szkód, bólu i krzywdy. Ochrona zwierząt opiera się na przepisach dotyczących ochrony zwierząt, które podlegają odpowiednim przepisom UE, a także przepisom międzynarodowym oraz państwowym.
 

Obrońcy praw zwierząt różnią się od działaczy na rzecz praw zwierząt,

 
którzy reprezentują skrajne stanowiska, odrzucając jakąkolwiek (użyteczną) hodowlę zwierząt przez ludzi. Chcą, aby zwierzęta i ludzie byli równi.

 

Jako naukowo zarządzana instytucja zoologiczna, będąca członkiem wszystkich odpowiednich krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń zootechnicznych, Nasze Zoo stawia

najwyższe wymagania wszystkim swoim pracownikom, jeśli chodzi o hodowlę zwierząt zgodną z ich potrzebami w stosunku do ich podopiecznych.

Ponadto zarząd Naszego Zoo jest w ścisłym i regularnym kontakcie z odpowiednimi organami nadzoru, takimi jak Urząd Ochrony Przyrody i Urząd Weterynaryjny.

"Popyt na nieograniczoną ochronę indywidualnych zwierząt nie zawsze jest zgodny z ochroną gatunków."