Żółw cuora jest  „Zwierzęciem roku 2018“

Niektóre gatunki żółwi azjatyckich wyginęły już na wolności lub występują tylko nielicznie. Ich los podzielają także osobniki rodziny cuora (Cuora spp.), która obejmuje 13 gatunków.

Projekt ochrony gatunków „Zwierzę roku 2018 – zółw cuora“

Przede wszystkim utrata siedlisk, a także nadmierny handel jako żywność lub domniemana medycyna sprawiają, iż ​​zapasy żółwi cuora są bardzo mizerne. Żółwie, zwłaszcza żółwie cuora, są częścią tradycyjnej medycyny oraz kuchni chińskiej. Kilka zakładów hodowlanych w Azji płd.-wsch. nie jest w stanie zaspokoić wciąż rosnącego popytu. W międzyczasie, żółwie zostają odławiane  z natury w całej Azji płd.- wsch., Ameryce płd. i Afryce - w celu zaspokojenia popytu na rynkach Azji płd.-wsch. Każdego roku miliony żółwi - w tym także gatunki zagrożone wyginięciem – oferowanych jest do kupienia na rynkach. Prawie wszystkie istotne gatunki są bliskie wyginięcia lub nie występują już w ich naturalnym środowisku.
 

 Aby pomóc tym wyjątkowym zwierzętom, żółw cuora został wybrany na „Zwierzę roku 2018“

Niemcy - Projekt Ochrony Gatunku

Międzynarodowe Centrum Ochrony Żółwi (IZS) w All Weather Zoo Münster oznacza dla wielu gatunków żółwi ostatnią szansę na ratunek.
 
Żółwie odgrywają szczególną rolę w kulturze płd.-wsch. Azji: są uważane za talizmany i symbole długiego życia. Jednak przypisywane im pozytywne cechy przynoszą im śmierć. Oprócz wyniszczania ich siedlisk cierpią głównie z tego powodu, iż są odławiane i sprzedawane na rynkach.

 

Ich mięso, podroby lub pokruszone kości i pancerze są częścią tradycyjnej kuchni i medycyny. Każdego roku miliony osobników trafia do kuchni i aptek – jest to atak, którego naturalne populacje nie mogą zrekompensować.

Z tego powodu osoba prywatna -  Elmar Meier, Towarzystwo Zoologiczne ds. Ochrony Gatunków i Populacji (ZGAP), Niemieckie Towarzystwo Herpetologii i Terrariów (DGHT) oraz Zoo Münster w 2003 roku założyły Międzynarodowe Centrum Ochrony Żółwi. Celem ośrodka jest w szczególności ratowanie zagrożonych gatunków żółwi cuora.
 

W IZS aktualnie hodowanych jest dziewięć gatunków i podgatunków z rodzaju Cuora. Co pozwoliło na uratowanie przynajmniej jednego z tych gatunków: żółw Cuora Zhoui znany był tylko kilku osobom na chińskich rynkach. Dopiero w Münster udało się z wyhodować ten gatunek, tak iż obecnie około 70% znanej światowej populacji wykluło się z jaj w Münster. W zeszłym roku udało się wyhodować wyjątkowe potomstwo: wykluły się pierwsze osobniki, których rodzice urodzili się już w zoo. Sukces ten pokazuje, iż zasoby tego gatunku mogą być ustabilizowane pod opieką człowieka, niestety na tym etapie nie można jeszcze myśleć o wypuszczaniu na wolność.

Projekt ochrony w Kambodży

Centrum Ochrony Różnorodności Biologicznej (ACCB) Angkor zostało założone w 2003 roku, jako jedna z pierwszych stacji ochrony gatunków w Kambodży. Położony w pobliżu słynnego kompleksu świątyń Angkor Wat, przyjmuje i opiekuje się zwierzętami rodzimymi, i jeżeli jest to tylko możliwe, wypuszcza je na wolność, zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi standardami.

Pierwotnie powstała tam stacja odbioru zagrożonych gatunków. Dziś ośrodek zatrudnia około 30 pracowników, którzy działają na rzecz hodowli zagrożonych gatunków i edukacji ekologicznej. Służy jako centrum szkolenia i dokształcania dla miejscowej ludności, uczniów, studentów, pracowników organów ochrony przyrody i odwiedzających.

Celem jest zwiększenie świadomości ekologicznej i rozwijanie umiejętności w zakresie ochrony przyrody i zarządzania środowiskiem, a także promowanie zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych. Ponadto jednym z zadań jest wdrożenie środków ochrony in situ oraz badań w dziedzinie ochrony przyrody w Kambodży, a także dostarczanie informacji na potrzeby przyszłego zarządzania rezerwatami przyrody.

Hodowla żółwia Amboina w ACCB odnosi sukces hodowlany. W międzyczasie udało się wyhodować ponad 100 młodych, teraz można pomyśleć o tym, aby wypuścić zwierzęta na wolność na obszarze odpowiednio chronionym, z naukowego punktu widzenia.

I tu zaczynają się problemy, ponieważ oprócz odpowiednio chronionych siedlisk brakuje obecnie doświadczenia w zakresie wypuszczania na wolność żółwi cuora. Badania telemetryczne powinny pomóc w lepszym zrozumieniu natury i jej potrzeb. Należy zgromadzić nie tylko dane o preferowanych siedliskach, ale także o exodusie, wielkości terytoriów i zachowaniu.

Badania te są ważne, aby zwiększyć szanse powodzenia przyszłych przesiedleń, a to przyczyni się do powrotu gatunku do lokalnych siedlisk.

 

Dzięki wsparciu kampanii "Zwierzę roku" w Kambodży mają powstać  możliwie najlepsze warunki do wypuszczenia żółwi na wolność oraz późniejszego monitorowania zwierząt.

 

Więcej informacji tutaj Zwierzę roku - strona internetowa

Zwierzę Roku 2018

Zwierzę Roku 2018 - mechanizm zawiasowy

Zwierzę Roku 2018