Gibon - „Zwierzę roku 2019“

Gibony uważane są za najbardziej zagrożone małpy człekokształtne na świecie. Przede wszystkim utrata siedlisk, ale także nadmierny handel jako egzotyczna potrawa lub rzekoma medycyna sprawiają, iż liczebność gibbonów została zdziesiątkowana. Poza tym młode gibony są bardzo lubiane jako zwierzęta domowe. Ich matki są zabijane, aby sprzedać bezradne potomstwo na rynku zwierząt domowych.

 

Projekt ochrony gatunków „Zwierzę roku 2019 - gibon“

Naturalne siedliska gibonów wyniszczane są przez zużycie, budowę dróg oraz użytkowanie jako gruntów rolnych. Grupom gibonów często brak możliwości schronienia się, funkcji jaką powinno oferować im optymalne środowiska życia.

Gibbony są masowo zagrożone przez nielegalne polowania. Rosnące ceny tradycyjnej medycyny chińskiej oraz  handlu zwierzętami, intensyfikują polowania na rzadko występujące dzikie gatunki zwierząt. Kłusownicy pojawiają się coraz głębiej w lasach, gdyż na ich obrzeżach wiele gatunków już wyginęło.

Wszyscy, którzy pragną chronić dziko żyjące gibony, muszą walczyć z powyższymi problemami. To trudne zadanie! Kampania „Zwierzę roku 2019” będzie wspierać dwa kluczowe projekty ochrony gibonów. Z jednej strony projekt w Laosie, w którego obszarze działania żyją dwa gatunki gibonów, a z drugiej projekt na rzecz zachowania gibonów w Wietnamie.

Projekt na rzecz gibona białopoliczkowego- Nakai-Nam Theun, Laos

Rezerwat Nakai-Nam Theun w Laosie obejmujący 3500 kilometrów kwadratowych, jest jednym z ostatnich dużych, ciągłych obszarów leśnych na półwyspie Indochińskim. Jest on domem dla wielu gatunków endemicznych i krytycznie zagrożonych. Żyje tutaj m.in. żóltopoliczkowy gibon północny (nomascus leucogenys) oraz południowy gibon białopoliczkowy (nomascus siki).

"Projekt Anoulak" oferuje pomoc dla rzadkich gatunków w Laosie. Aby ograniczyć kłusownictwo, 24 wyszkolonych strażników patroluje lasy w wybranych obszarach, wspieranych także przez agencję samorządową.

Zespół projektowy przeprowadzi badania terenowe, aby zrozumieć sposób życia rodzimych gatunków i określić ich zasięg,
umożliwi to wdrożenie najlepszych możliwych środków ochrony.

W "Projekcie Anoulak" istotna jest także edukacja ekologiczna następnego pokolenia, a także wzbudzenie dumy wśród lokalnej ludności z posiadania tak wyjątkowej różnorodności biologicznej w regionie.

 

Projekt na rzecz gibona żółtopoliczkowego w Kon Plong, Wietnam

W Wietnamie środkowym żyje jeszcze około 800 gibonów żółtopoliczkowych (nomascus annamensis). Ich siedliska w lasach górskich zagrożone są wylesianiem, fragmentacją oraz grabieżą.

Tutaj celem jest zapewnienie ochrony siedliska gibona na dużym obszarze, a tym samym zapewnienie trwałego przetrwania tego gatunku. W tym celu należy połączyć ze sobą dwa istniejące obszary chronione oraz przyłączyć do nich nowy, dotąd nie zbadany duży obszar leśny. W rezultacie powinien powstać rezerwat gibonów obejmujący ponad 120 000 hektarów.

Ponadto ratownicy leśni zostaną wyszkoleni, aby móc chronić gibony przed kłusownictwem. Ukierunkowane monitorowanie nie tylko rejestruje populacje gibonów, ale także wykrywa przypadki kłusownictwa i wspólnie z odpowiednimi władzami śledzi je.

Poprzez edukację przyrodniczą, odpowiednie działania marketingowe oraz współpracę z lokalnymi szkołami, ludność lokalna uwrażliwiana jest pod kątem ochrony gibonów. Lokalni mieszkańcy angażowani są we wszystkie działania oraz podejmowane decyzje. Tylko w taki sposób można realizować skuteczną ochronę gibonów.

 Weitere Infos gibt es auf der Zootier des Jahres Homepage