Zwierzę Roku 2021 - krokodyl 

Zwierzęta pożyteczne z problemem wizerunkowym

Krokodyle dzieliły swoje siedlisko już z dinozaurami. Od ponad 200 milionów lat, ci idealni łowcy zamieszkiwali naszą planetę prawie niezmiennie, do czasu pojawienia się człowieka. Aktualnie, te pożyteczne gady z problemem wizerunkowym stoją na skraju wyginięcia. Fakt ten przyczynił się do decyzji Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Gatunków i Populacji (ZGAP), aby przyznać krokodylowi tytuł „Zwierzęcia Zoo Roku 2021”. Krokodyle nie są pływającymi torebkami, odgrywają niezwykle ważną rolę w swoich ekosystemach. Czas zacząć działać, ponieważ bez wprowadzenia ostrych środków ochronnych, niektóre gatunki krokodyli wkrótce całkowicie znikną z naszej planety.

Do dziś ludzie coraz bardziej penetrują siedlisko krokodyli i zabijają je, ponieważ postrzegają je jako zagrożenie dla siebie oraz swoich zwierząt hodowlanych. Mięso i jaja krokodyli są zjadane, ich gruczoły piżmowe służą do produkcji perfum, a ponieważ krokodyle jedzą ryby, są również postrzegane jako konkurencja dla rybaków.

Ponadto, utrata siedlisk, na przykład w wyniku budowy tam oraz rosnące zanieczyszczenie wód dodatkowo dziesiątkują populacje krokodyli. Jednak na skraj wyginięcia doprowadziło krokodyle wciąż rosnące zapotrzebowanie przemysłu modowego na ich skórę, z której wytwarza się torebki, buty, walizki, paski i inne towary.

Rola krokodyli w ekosystemie

Krokodyle, podobnie jak wiele innych drapieżników, mają problem z wizerunkiem. Często są postrzegane jako zjadające ludzi „potwory”, dzięki czemu otrzymały rolę w jednej lub dwóch produkcjach hollywoodzkich. W rzeczywistości krokodyle podejmują się niezwykle ważnego zadania dla swojego środowiska: zjadając m.in. padlinę, oczyszczają ze zwłok zbiorniki wodne oraz przyległe obszary lądowe. Podczas polowania celują szczególnie w słabe, ranne i chore zwierzęta.

Regulują także zasoby drapieżnych sumów i piranii, żywiących się rybami, które są pokarmem dla człowieka.

Jeśli krokodyle zostaną wyeliminowane z tego obiegu, zaburzona zostanie równowaga ekologiczna. Brak tak wielkiego myśliwego spowoduje wzrost populacji drapieżnych ryb, a wiele innych organizmów specjalizujących się w szczątkach krokodyli, takich jak bakterie, glony, skorupiaki, mięczaki i owady wodne zniknie.

Te znane już negatywne skutki dla ekosystemów w ojczyznie krokodyli potwierdzają, iż ich ochrona jest szczególnie ważna.

Projekty ochrony krokodyli

W tym roku w ramach kampanii zostaną wsparte trzy konkretne projekty ochronne.

W naturze żyje obecnie jedynie około 100 krokodyli filipińskich. W związku z tym na Filipinach finansowana jest budowa nowych obiektów do reintrodukcji krokodyli oraz kolejnej stacji hodowli krokodyli na obszarze reintrodukcji. Ponadto w planach jest założenie ośrodka edukacji ekologicznej, zarówno dla mieszkańców, jak i turystów, a także wdrożenie koncepcji turystyki zrównoważonej w regionie.

Krokodyle kubańskie żyjące na Kubie występują na niewielkim bagiennym obszarze słodkowodnym. Tamtejsza hodowla tego rzadkiego gatunku krokodyli odnosiła dotychczas znaczny sukces, co pozwoliło na introdukcję tego gatunku w warunkach kontrolowanych. Aby móc zbadać biologię tych zwierząt oraz chronić je przed nielegalnym kłusownictwem, niektóre krokodyle otrzymują nadajniki GPS.

Także krokodyle syjamskie występują w niewielkich populacjach w Kambodży, Laosie i Tajlandii. Obecnie przypuszcza się, iż na Borneo występują szczątkowe pozostałości gatunku, które mają zostać zbadane dzięki DNA. Pozwoliłoby to na wdrożenie odpowiednich środków oraz działań ochronnych na rzecz zagrożonych krokodyli.

Ogrody zoologiczne jako siła napędowa ochrony gatunków

Ogrody zoologiczne hodują zagrożone gatunki zwierząt, a także dostarczają swoim gościom ciekawych informacji na temat zależności biologicznych i ekologicznych. Krokodyle filipińskie hodowane są także w europejskich ogrodach zoologicznych. Księgę hodowlaną krokodyli prowadzi Zoo w Kolonii.

Krokodyle filipińskie z europejskich ogrodów zoologicznych są niezwykle ważne dla populacji na Filipinach, ponieważ w przeciwieństwie do wielu krokodyli na farmach krokodyli filipińskich, europejskie zwierzęta nie były krzyżowane z innymi gatunkami krokodyli i dlatego są szczególnie odpowiednie do reintrodukcji.
W połowie grudnia 2020 r. „Hulky” i „Dodong”, dwoje potomków krokodyla filipińskiego z ogrodu zoologicznego w Kolonii, otrzymało pozwolenie na podróż do ich pierwotnej ojczyzny. Po aklimatyzacji dwoje potomków zrobi, co w ich mocy, aby stworzyć prawdziwą populację krokodyli filipińskich, aby ponownie wprowadzić ją do rezerwatu przyrody.

Kampania Zwierzę roku 2021 - start

Pomagaj razem z nami!
Pragniemy wesprzeć kampanię na rzecz ochrony zagrożonych krokodyli!

Tutaj masz okazję wesprzeć nasze działania na rzecz ochrony różnorodności biologicznej. 

Datki na rzecz ochrony gatunków